Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2013

babyliss
babyliss
Reposted fromnameherhope nameherhope viainvincible invincible
babyliss
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce.
Reposted fromlabellavita labellavita viadifferent different
babyliss
4144 1d5f 500
Reposted frombialetulipany bialetulipany viashakeme shakeme
babyliss
Reposted fromoll oll viaskonfundowane skonfundowane
babyliss
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko, Sowa, córka piekarza
babyliss
Trzeba żyć i cieszyć się, i płakać, i przeklinać, i diabli jeszcze wiedzą, co robić, ale nie wolno wspominać.
— Marek Hłasko
babyliss
Może to być dziecinne, może to nic nie znaczyć. Ale daje mi kurwa siłę, by kruszyć skały.
— Vixen
5618 587f
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaskonfundowane skonfundowane
babyliss
Chyba jednak przeszkadzam. Nie lubię przeszkadzać. Nie będę więcej.
Reposted fromcreure creure
babyliss
‎'Ludzie wiele tracą tylko dlatego, że są nieśmiali.'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe
babyliss
Zgaduję, że Ci nie zależało .A mi się to podobało.
A gdy zakochałam się na zabój .Postawiłeś krok wstecz 
Bez mnie .
— z jakieś piosenki .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane
babyliss
9087 81c4
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viainvincible invincible
babyliss
6222 f661 500
Reposted frommarronek marronek viadifferent different
babyliss
5540 3a61
Reposted fromlistlessness listlessness viaBetterDays BetterDays
babyliss
9386 00bf


SZALEJ! Rusz w końcu dupę i nie mów, że wszystko jest takie jakieś wiecznie chujowe.
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaBetterDays BetterDays
1512 53dc 500
babyliss
5540 3a61
Reposted fromlistlessness listlessness viaBetterDays BetterDays

January 29 2013

babyliss
Mam nadzieję, że uczynisz z siebie coś najlepszego. Mam nadzieję, że zobaczysz rzeczy, które cię zaskoczą. Mam nadzieję, że poczujesz coś, czego nigdy nie poczułaś. Mam nadzieję, że spotkasz ludzi, którzy mają odmienne zdanie. Mam nadzieję, że będziesz dumna ze swojego życia. A jeśli nie będziesz dumna, to mam nadzieję, że będziesz miała siłę, by zacząć od nowa.
— „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
babyliss
greyships:

Once, I was supposed to close a show with a 3-year-old kid and we both had matching outfits. During rehearsal, everything went as planned, but on the day of the show he started crying halfway down the runway, so in my head I thought, “What am I supposed to do?!” I ended up picking him up and I carried him to the end of the runway. This was funny only after the fact.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaKiro Kiro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl